Terapeutická komunita na faře v Křešíně

26.10.2015 18:14

Terapeutická komunita na faře v Křešíně, která je součástí programů ve VÚ Klíčov. Komunita je rozdělena na krátkodobý intervenční pobyt a na pobyt dlouhodobý pro max. 8 chlapců s nařízenou ústavní výchovou. O chlapce pečuje vychovatel a řádová sestra sv. Karla Boromějského. Terapie se skládá zejména z pobytu v přírodě Vysočiny, pracovních programů na faře a společného každodenního soužití skupiny včetně vaření, nákupů a úklidů. V současné době máme v této komunitě také jednoho našeho bývalého klienta. Výborná  je tedy možnost spolupráce s VÚ Klíčov a obecně možnost terapeutické spolupráce s jinými VÚ při preventivních programech, což vidíme jako další rozměr práce s našimi klienty.

Fotogalerie: Terapeutická komunita na faře v Křešíně