Exkurze

16.06.2015 10:08

V úterý 16. června 2015 jsme v rámci výuky navštívili výrobní závod Porfix v Trutnově Poříčí. Této exkurze se zúčastnili žáci jak Praktické školy, tak i OU. Na místě si mohli prohlédnout výrobu lehkých prefabrikovaných dílů včetně odborného výkladu poskytnutého panem Ing. Janovským z vedení závodu. Exkurze nebyla fotograficky dokumentována.