Veřejná zakázka

 
 
1.Veřejná zakázka malého rozsahu:   VÚ Hostinné - rekonstrukce podlah a položení PVC"
 Identifikační číslo SMVS: 133V112000097 
 
 
 
 
 
 
 

2.Veřejná zakázka malého rozsahu: VÚ Hostinné –  rekonstrukce chodby 2NP"

 

Vyzva k podani nabidek - rekonstrukce chodby 2NP.docx

 

Příloha č. 1a Specifikace předmětu díla.docx 
Priloha c. 2 - polozkovy rozpocet.xlsx 
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění zákl kval předpokladů.doc
Priloha č. 4 - Vzor CP seznam vyznamnych stavebnich praci.docx 
Priloha č. 5 - Vzor CP o ekonomicke a financni zpusobilosti.docx 
Priloha č. 6 - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy.docx 
Priloha č. 7 - Vzor CP o subdodavatelich.docx 
 

Fota.docx 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: VÚ Hostinné – výměna dlažby"

(ukončená)

Vyzva k podani nabidek - výměna dlažby.docx

 

Oznameni o vyberu nejvhodnejsi nabidky a vysledek ZR.doc