Preventivní akce

25.10.2016 07:28

V našem zařízení byla provedena v součinnosti s Policií ČR preventivní akce na přechovávání a distribuci návykových látek, které se zúčastnili policejní psovodi se svými speciálně vycvičenými psy na vyhledávání návykových látek.

Akce vzbudila mezi chlapci značný ohlas a měli možnost se seznámit s policejní prací psovodů na úseku toxikománie.

Fotogalerie: Preventivní akce